Instituția Supremă de Audit din România

Auditul public extern este reglementat la nivel public central restul e poveste

Curtea de Conturi a României, prin legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, la art. 1(3), prin lege îi este recunoscută/atribuită calitatea sa de instituție supremă de audit și funcționează inclusiv în această calitate.

În vederea îndeplinirii unor obligaţii în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizată şi funcţionează, pe lângă Curtea de Conturi,  Autoritatea de Audit, pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA şi SAPARD, pentru fondurile structurale şi de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum şi pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de Audit, care are atribuţii şi proceduri de lucru proprii.

În acest context Curtea de Conturi a României este membră a INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) precum și a unui grup de lucru regional EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions).

În cadrul INTOSAI / EUROSAI funcționează o serie de grupuri de lucru printre care și grupul de lucru pentru Audit IT (Information Technology Audit) la care România nu participă. Acest grup publică o revistă electronică în care este împărtășită experiența membrilor pe diverse teme legate de auditul IT.

În concluzie, Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit sunt instituții care efectuează, prin lege, misiuni/angajamente de audit extern inclusiv în domeniul tehnologiei informației, domeniu ȋn care este nevoie de o mai mare independență pentru a se vedea rezultate notabile.

M-am obisnuit deja cu faptul că alte țări stau mai bine decât România aproape la orice capitol, așa că și în domeniul auditului IT, instituția supremă de audit din România, pe lângă manualul de audit, mai are extraordinar de multe de făcut în circumstanțele în care pretențiile dar și așteptările sunt foarte mari în ce privește această instituție. Este un domeniu foarte complex, cu profesioniști cu o personalitate puternică, pe care statul român, ca de obicei, nu îi folosește. Mă bucur totuși să îi regăsesc în spațiul economic privat românesc.

Link-uri:

www.curteadeconturi.ro

www.intosai.org

www.eurosai.org

www.intosaiitaudit.org

audit-office-galati

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial